10 ví dụ Bio Instagram bạn cần thử để ‘make-up’ cho tài khoản

Một bio instagram ‘chất’ giúp người dùng có thể hiểu rõ ràng, ngắn gọn bạn là ai và quan trọng nhất, bạn có thể cung cấp những gì cho họ. Đừng bỏ phí nó!