Các ngân hàng có thân thiện với tiền điện tử?

Các ngân hàng có thân thiện với tiền điện tử?, đây là một câu hỏi không khó trả lời ở Việt Nam, còn trên phạm vi toàn thế giới, tiền điện tử đang được ngân hàng ưu ái hay lạnh nhạt.

Scroll to Top