Growth hack Canva tăng 15,000,000 user trong 7 năm? (P1)

Chưa đầy 7 năm, Canva có hơn 15 TRIỆU người dùng, 300.000 khách hàng trả phí. Rốt cuộc, hiện tượng growth hack Canva là gì?

Growth hack Canva tăng 15,000,000 user trong 7 năm? (P1) Xem bài