5 chiến lược cold email khiến các startup “cảm động”

Cold email hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng trong khi họ không hề biết sản phẩm của bạn. Vậy một chiến lược cold email hiệu quả là như thế nào?