13 tip CTA giúp bạn sale chạm đỉnh

Thật là bực mình phải không? Bạn nhìn vào heat map và biết mọi người đang nhìn CTA (call-to-action)… nhưng họ không thèm nhấp vào chúng.

13 tip CTA giúp bạn sale chạm đỉnh Xem bài