11 phần mềm quản lý danh sách website ‘xịn’ nhất năm 2021

X điều hành toàn bộ công việc kinh doanh online gồm 2.000 thành viên chỉ một mình? Bí mật là anh ấy dùng phần mềm quản lý danh sách website!