Growth hack Mint tăng 1,5 triệu user và bán được 170 triệu USD chỉ sau 2 năm

Ra mắt vào tháng 9 năm 2007, chỉ 2 năm sau đó, Mint được Intuit mua lại với giá 170 triệu USD. Vậy Growth hack Mint đã thực hiện chiến lược như thế nào?