Growth hack Mint tăng 1,5 triệu user và bán được 170 triệu USD chỉ sau 2 năm

Ra mắt vào tháng 9 năm 2007, chỉ 2 năm sau đó, Mint được Intuit mua lại với giá 170 triệu USD. Vậy Growth hack Mint đã thực hiện chiến lược như thế nào?

Growth hack Mint tăng 1,5 triệu user và bán được 170 triệu USD chỉ sau 2 năm Xem bài