PayPal growth hack tăng 7-10% mỗi ngày vào năm 2000s như thế nào?

Ít ai biết rằng chương trình giới thiệu thành công của Dropbox được lấy cảm hứng từ PayPal. Tại sao câu chuyện về PayPal không viral hơn Dropbox?

PayPal growth hack tăng 7-10% mỗi ngày vào năm 2000s như thế nào? Xem bài