Ipsy – được định giá 800 triệu đô la nhờ bộ sậu influencer và content

Ipsy là một case study hấp dẫn vì phát triển chủ yếu bằng influencer và content. Công ty đã được định giá lên đến 800 triệu đô la chỉ bằng yếu tố đó?

Ipsy – được định giá 800 triệu đô la nhờ bộ sậu influencer và content Xem bài