Kickstarter là gì – một chiến dịch thành công đã kiếm được 15 nghìn đô la trong 28 giờ

Kickstarter là gì, nền tảng crowdfunding cho phép các startup có khả năng phát triển sản phẩm trình bày dự án, nhằm gọi vốn từ user Kickstarter toàn cầu.

Kickstarter là gì – một chiến dịch thành công đã kiếm được 15 nghìn đô la trong 28 giờ Xem bài