14 công cụ Marketing Automation tốt nhất bạn biết chưa

Bạn có đang thấy tẻ nhạt vì một số nhiệm vụ trong chiến dịch marketing? Email, SMS, social media có thể bắt đầu… Ngợp! Các tool tự động sau sẽ giúp bạn!

14 công cụ Marketing Automation tốt nhất bạn biết chưa Xem bài