Netflix: Tầm nhìn chuyển đổi cho tương lai

Năm 1997, Netflix khởi điểm là một công ty kinh doanh DVD-by-Mail đặt hàng qua thư. Nhưng họ đã chuyển mình ngay lập tức để trở thành con sói đầu đàn… như thế nào?

Netflix: Tầm nhìn chuyển đổi cho tương lai Xem bài