North Star Metric là gì? 8+ bước để bạn khám phá NSM của mình

North Star Metric là gì? Nó là số liệu một công ty sử dụng làm trọng tâm cho sự phát triển của họ. Nó phản ánh chính xác nhất giá trị công ty mang lại cho khách hàng.

North Star Metric là gì? 8+ bước để bạn khám phá NSM của mình Xem bài