Notion growth hack xây dựng đế chế startup SaaS trị giá 2 tỷ đô la

Notion growth hack như thế nào để trở thành công ty SaaS trị giá 2 tỷ đô la với hơn 1 triệu người dùng sau vòng seed funding duy nhất?

Notion growth hack xây dựng đế chế startup SaaS trị giá 2 tỷ đô la Xem bài