Product Market Fit là gì? Bước đầu tiên ra mắt sản phẩm thành công

Product Market Fit là gì? “Product/market fit có nghĩa là sản phẩm đang ở trong thị trường tốt và có thể thỏa mãn thị trường đó” – Marc Andreesen