Gangnam Style growth hack kiếm được 8 triệu đô la như thế nào?

Gangnam Style growth hack kiếm được 8 triệu đô la nhờ chiến lược Mỹ tiến mà YG Entertainment nhắm tới hay mối quan hệ thân thiết với quản lý Justin Bieber?

Gangnam Style growth hack kiếm được 8 triệu đô la như thế nào? Xem bài