Growth Hack Tesla với “Ngân sách marketing 0 đô la”

\”Tesla Motors không có quảng cáo, không có agency quảng cáo, CMO, mạng lưới đại lý. Và đó không phải là vấn đề\”. Hãy xem growth hack Tesla có tuyệt chiêu gì?

Growth Hack Tesla với “Ngân sách marketing 0 đô la” Xem bài