8 công cụ quản lý thời gian giúp năng suất làm việc tăng hơn hôm qua

Bạn có thể dùng công cụ quản lý thời gian tăng năng suất làm việc cho mỗi cá nhân trong tổ chức. Sự thật, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm tới 605 tỷ đô mỗi năm.

8 công cụ quản lý thời gian giúp năng suất làm việc tăng hơn hôm qua Xem bài