35 công cụ Marketing Automation ‘đỉnh’ cho ai còn băn khoăn

Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay mua một công cụ Marketing Automation mà không xem xét kỹ liệu nó có thực sự cần thiết hay không?