Uber đã tăng trưởng hơn 80 tỷ đô như thế nào?

Bill Gurley – nhà đầu tư eBay và Uber tuyên bố, “Uber đang phát triển nhanh hơn cả eBay… Nó có lẽ là công ty phát triển nhanh nhất mà chúng tôi từng có.”

Uber đã tăng trưởng hơn 80 tỷ đô như thế nào? Xem bài