Growth hack Tinder và cú bùng nổ xuyên biên giới? (P2)

Cùng phân tích UX của Tinder có thể điều khiển Tinderers thành những con nghiện \”quẹt\” không ngừng trên \”chiếu bạc\” cả ngày lẫn đêm như thế nào?

Growth hack Tinder và cú bùng nổ xuyên biên giới? (P2) Xem bài