8 ví dụ về nghệ thuật marketing truyền miệng của Apple

Mọi người thích nói về Apple, thậm chí các kênh tin tức còn chiến đấu để đưa tin đầu tiên về iDevice. Apple đã xây dựng nghệ thuật marketing truyền miệng ra sao?

8 ví dụ về nghệ thuật marketing truyền miệng của Apple Xem bài