Growth hack Flappy Bird từng kiếm được 50.000 đô mỗi ngày, thật không?

Nguyễn Hà Đông đã dành vài đêm để code app chơi game này khi đi làm về. Mất tầm 3 ngày để nó ra đời & trở thành một case growth hack Flappy Bird rất tình cờ.

Growth hack Flappy Bird từng kiếm được 50.000 đô mỗi ngày, thật không? Xem bài