Gamification trong Fintech: chiêu trò hay khéo ‘làm thân’ người dùng

Gamification trong Fintech cũng như một phi vụ growth hacking hấp dẫn của các case study nổi tiếng: đầy bất ngờ và lôi cuốn.