20 chiến thuật growth hacking ‘dễ thở’ startup nên pin ngay

Làm thế nào các startup không có ngân sách marketing lại có thể hoạt động chỉ sau một đêm? Sean Ellis cho rằng họ có chiến thuật growth hacking.