5 “sự thật” vô lý về các marketing tool dựa trên AI

Dưới đây là 5 định kiến ​​phổ biến về các marketing tool dựa trên AI. Hôm nay chúng ta sẽ lật tẩy chúng!