Growth hack Snapchat đã đạt mức định giá hàng tỷ đô la như thế nào?

Cuộc tranh cãi về chủ đề ‘sexting’ của app làm dấy lên sự quan tâm của dư luận, thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc. Đó là toàn bộ case Growth hack Snapchat sao?

Growth hack Snapchat đã đạt mức định giá hàng tỷ đô la như thế nào? Xem bài