Ngai vàng của growth hack Spotify không dễ ngồi (P2)

Một tuần trước khi ra mắt album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 1989, Taylor Swift đã rút toàn bộ danh mục âm nhạc của cô ấy khỏi Spotify. Chuyện gì đã xảy ra???

Ngai vàng của growth hack Spotify không dễ ngồi (P2) Xem bài