bắt trend

Cách bắt trend theo kinh nghiệm sa trường của 1 chiến binh

Ngày nay, làm marketing là phải bắt trend. Nếu làm tốt, thương hiệu của bạn là \”đỉnh của chóp\”. Còn không, nó sẽ thành đỉnh của chót.

Cách bắt trend theo kinh nghiệm sa trường của 1 chiến binh Xem bài