11 công cụ ‘bén’ tăng hiệu suất làm việc được các doanh nhân ưa dùng

Đây là 11 công cụ được kiểm chứng từ 50 cuộc phỏng vấn của những doanh nhân. Tăng hiệu suất làm việc không còn là câu chuyện của riêng ai nữa, thế giới đều cần.