37 công cụ Growth Hacking giúp team sale “thay máu” ngay

Không lẫn lộn tệp khách hàng. Không cần lên lịch hẹn với đối tác. Vì những công cụ growth hacking sau sẽ giúp bạn quản lý đâu ra đó ngay lập tức.