Có phải Facebook đổi tên thành Meta để tránh xa các vụ bê bối?

Facebook đổi tên thành Meta để tránh xa các vụ bê bối? Và Zuckerberg thản nhiên đưa ra tầm nhìn \’metaverse\’ mới tại sự kiện dành cho nhà phát triển?

Có phải Facebook đổi tên thành Meta để tránh xa các vụ bê bối? Xem bài