40+ ví dụ về marketing truyền miệng của đám đông

Ngày nay, UA đã vượt Adidas để trở thành thương hiệu thể thao có doanh thu cao thứ 2 trên thế giới (sau Nike). Đây là ví dụ về marketing truyền miệng!

40+ ví dụ về marketing truyền miệng của đám đông Xem bài